Grey Pridegroep Zuid brengt Q-glossy uit: HEB L(I)EF | Jezelf zijn in zuid

HEB L(I)EF | Jezelf zijn in zuid, is een prachtige jaarlijkse glossy over de emancipatie van de 55+ LHBTIQ+ gemeenschap.

Ik ben namens Combiwel Buurtwerk in zuid betrokken bij de Grey Pridegroep Zuid. Met deze samenwerkingsgroep, met daarin Buurtwerk, Buurtteam, Opbouwwerk en Zorgorganisaties maken we een jaarprogramma voor de 55+ LHBTIQ+ doelgroep. Ook brengen we elk jaar een mooie glossy uit (zie onder).

In het kader van de LHBTIQ+-emancipatie heeft de werkgroep samen met stadsdeel Zuid opdracht gegeven om verhalen van oudere LHBTIQ+-ers in dit stadsdeel te publiceren. Immers, de vrijheid die we nu in Nederland hebben is voor een heel groot deel te danken aan de huidige LHBTIQ+-55+ generatie. Deze strijders en strijdsters hebben gevochten voor vrijheid, rechten en gelijkwaardigheid van homoseksuelen, lesbo’s, biseksuelen en transgenders. We mogen die 55+-generatie strijders en strijdsters echt dankbaar zijn. 
​​​​​​​Het voorwoord in de Glossy is van de burgemeester. 

Veel leesplezier!
Sylvia Spong

Q-2023-glossy