Open Up! Jongerenwerk Edelsteen krijgt Debat HUB certificaat op 17 maart 2023

Sinds 2011 werkt Combiwel Jongerenwerk samen met Open Up. Deze organisatie zet zich in voor het bevorderen en versterken van een open en democratische samenleving met gelijke kansen voor iedereen. Voor een samenleving die uitgaat van gelijkwaardigheid en non-discriminatie, van wederzijds respect en tolerantie. Open Up biedt daarvoor onder meer activiteiten voor jongeren waarin zij ontdekken hoe zij hun stem kunnen laten horen en tegelijkertijd kunnen luisteren naar de mening en motivatie van anderen.

Debattrainingen

Jongeren doen vanuit Combiwel Jongerenwerk Zuid al jaren met veel plezier mee aan nationale en internationale debatten. Zij hebben in debattrainingen leren spreken voor groepen en kunnen zich beter verwoorden.

De nieuwste lichting jongeren uit de Diamantbuurt in Amsterdam Zuid heeft nu drie weken lang debattrainingen gekregen. Deze lichting heeft niet eerder gedebatteerd en zij volgen als nieuwe groep de vorige debatgeneraties uit de wijk op en zij worden aangemoedigd om deel te nemen aan bijeenkomsten of debatten in de buurt, de stad, het land of zelfs internationaal. Zo leren ze ook andere jongeren, steden en landen kennen.

Debat HUB certificaat

De reeks trainingen wordt afgesloten op vrijdag 17 maart en om 18.00 uur zal vervolgens op feestelijke wijze het allereerste Debat HUB certificaat worden uitgereikt aan Jongerencentrum de Edelsteen. Samen met de oude en nieuwe generatie jongerendebaters wordt dit gevierd.

Gefeliciteerd debaters en collega’s! Blij dat jullie in de buurt zijn!

Hieronder de uitnodiging en een aantal foto’s van de training. / Daaronder informatie over Open Up.

Open Up geeft jongeren een stem door hen te leren om kritisch over hun eigen problemen na te denken, hier grip op te krijgen en hun mening te formuleren over hoe het anders kan. Op basis hiervan gaan ze in gesprek met autoriteiten en betrokkenen uit hun omgeving, zoals politie of wijkbewoners.

Waarom doen we dit?

Jongeren weten niet hoe ze hun stem kunnen laten horen en problemen in hun omgeving kunnen aanpakken. Ze voelen zich niet gezien en gehoord door besluitvormers en trekken zich boos en teleurgesteld terug.

Tegelijkertijd willen besluitvormers en professionals in de omgeving van de jongeren graag weten wat er in hen omgaat en hoe ze hen beter kunnen bedienen. Politie en (lokale) bestuurders zijn dan ook erg enthousiast om met jongeren in debat te gaan.

Hoe pakken we dat aan?

Onze aanpak typeert zich door deze 3 topics:

  • Verbinden met andere jongeren en met autoriteiten en betrokkenen op alle niveaus, zoals de politici, bestuurders, wijkbewoners en de politie.
  • Mobiliseren van jongeren, autoriteiten, wijkbewoners, jongerenwerkers etc. om samen te werken en problemen aan te pakken.
  • Empoweren door het ontwikkelen van vaardigheden om je stem te laten horen en om zelf regie te nemen.

We passen onze aanpak altijd aan op de lokale situatie. Dit betekent dat we debatteren over thema’s die belangrijk zijn voor de jongeren uit de buurt en dat professionals uitgenodigd worden die ook daadwerkelijk van belang zijn bij de thema’s.

Wat doen we?

  • We organiseren en faciliteren debatten en dialoog tussen jongeren en betrokkenen uit de omgeving.
  • We geven train-de-trainer-trainingen aan jongeren en jongerenwerkers om zelf debattraining te kunnen geven.
  • We helpen bij het opzetten van een gecertificeerde debathub.
  • Maatwerk: thema’s die voor jongeren belangrijk zijn.