Bewegen op muziek voor 55+ in het Dufayhuis

Voor buurtbewoners (55+) die op een leuke én gezonde manier willen bewegen biedt
Combiwel buurtwerk i.s.m. Team Sportservice Amsterdam iedere donderdagochtend om 10.30 uur een ontspannen moment in en om het Dufayhuis. Onder leiding van Marrigje, een
ervaren sportcoach, gaan we afwisselende beweegoefeningen doen. Ieder op zijn/haar eigen niveau. Voorop staat plezier in bewegen én met elkaar. Na afloop drinken we gezellig een kopje koffie of thee. Doe je mee? Deelname is gratis. Geef je op per mail via: jw.vriethoff@combiwel.n