Wat is Welzijn op Recept?

Bij tegenslagen en grote veranderingen is het soms lastig om weer een goede draai aan het leven te geven. Het is belangrijk om je weer beter te voelen, nieuwe mensen te ontmoeten of een hobby op te pakken. Maar hoe pak je dat aan? Een welzijnscoach kan hierbij helpen. In een gesprek wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn en wat goed bij je past.

De verwijzing naar de welzijnscoach komt meestal via de huisarts of via een andere zorgverlener, zoals praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, ergotherapeuten of de thuiszorg. Het gaat dan om situaties die geen medische oorzaak hebben en waarbij het niet duidelijk is wat er aan de hand is. Er wordt dan geen recept voor medicijnen of een verwijzing naar een specialist uitgeschreven, maar een recept met een doorverwijzing naar een welzijnscoach.

Hoe werkt Welzijn op Recept?

Na uitschrijven van het 'welzijnsrecept' door de huisarts of andere zorgverlener kan een deelnemer rechtstreeks contact opnemen met de welzijnscoach. De verwijzing wordt ook gemeld aan de welzijnscoach. Als iemand na twee weken geen contact heeft opgenomen, neemt de welzijnscoach het initiatief om contact op te nemen. Het resultaat wordt teruggekoppeld aan de verwijzer.

Met het 'recept' haalt de deelnemer twee tot drie bezoeken van een welzijnscoach in huis. Door de individuele benadering komt het welzijnsaanbod dat past bij de deelnemer in beeld en kan een arrangement worden samengesteld. Daarbij wordt gebruik gemaakt van bestaande activiteiten en clubs in de buurt.

De welzijnscoach weet precies wat er in de buurt te doen is en helpt je om passende activiteiten te vinden.
De activiteiten zijn onderverdeeld in zeven welzijnsarrangementen:

  • Lichaam en Geest
  • Bewegen met Plezier
  • Kunst en Cultuur
  • Smakelijke Ontmoetingen
  • Ontdekken en Doen
  • De Kracht van de Natuur
  • Maatjes

CONTACT

Wil je informatie of contact?
Vraag dan aan je huisarts of zorgverlener een verwijzing naar Welzijn op Recept. Of bel voor informatie of advies met een van onze welzijnscoaches.

Ben je huisarts of zorgverlener en wil je meer informatie?
Neem dan contact op met een van de welzijnscoaches.

Welzijnscoaches

Gebied De Pijp
Anne Jacobse
06-14591599
a.jacobse@combiwel.nl

Anne Jacobse

Oud-Zuid + overige buurten

Henriëtte Kruijt
06-14591593
h.kruijt@combiwel.nl

Zuid - In de buurt - Henriette Kruijt