Heb je een idee voor de buurt?

Wat je als bewoner in Amsterdam Zuid ook wilt organiseren in je buurt, wij helpen je ideeën werkelijkheid te maken. Een kookworkshop, een buurtfeest, een filmfestival, een sportactiviteit, een middag voor kinderen of nog iets anders, het kan allemaal. Belangrijk is, dat een activiteit in het teken staat van het versterken van de buurt of het verbeteren van de sociale contacten.  Het kan ook een plan of initiatief zijn waar je woonomgeving van opvrolijkt en verbetert.

CONTACTPERSONEN

De Pijp
Sylvia Spong
06 532 789 13
s.spong@combiwel.nl

Oud Zuid
Henriëtte Kruijt
06 145 915 93
h.kruijt@combiwel.nl

Je kan ook terecht bij de Buurtwerker in je buurt.

Spelregels & inschrijfformulier

Een bewonersinitiatief…

  • mag niet enkel gericht zijn op vermaak
  • mag geen commerciële doelstelling hebben
  • is niet van politieke aard
  • heeft betrekking op één of beide van de volgende punten:
    • Het leefbaar, schoon of veilig houden van de buurt. Denk hierbij aan thema’s als wonen, educatie, talentontwikkeling of gezondheid.
    • Het bevorderen en opbouwen van duurzame onderlinge contacten of netwerken in de buurt.

Buurtbudget

Er zijn twee mogelijkheden voor financiele ondersteuning met een buurtbudget...

  1. Een bedrag tot 500 euro. Dit budget vraag je aan de contactpersonen Sylvia Spong of Henriëtte Kruijt (zie rechts) of bij de Buurtwerker in je buurt. Zij kunnen dat in afstemming met de aanvragers zelf nader beoordelen en toekennen. Rechts kun je het formulier en de toelichting downloaden.
  2. Een bedrag tussen 500 en 5.000 euro. Dit budget moet worden aangevraagd bij de stadsdeelorganisatie. Bovenstaande buurtwerkers Sylvia Spong of Henriëtte Kruijt (zie rechts) of de Buurtwerker in je buurt kunnen daarbij helpen. Rechts staat de link naar de informatie en het aanvraagformulier. 

AANVRAAG INDIENEN

TOT 500 EURO
Een aanvraag tot 500 euro doe je met het formulier dat je
HIER
kunt downloaden.

Download HIER de toelichting.

TUSSEN DE 500 EN 5.000 EURO
Een aanvraag tussen de 500 en 5.000 euro doe je via de website van stadsdeel Zuid.

Informatie en formulier op:
Subsidie Bewonersinitiatieven in Zuid - Gemeente Amsterdam

Buurtbuik-Foto-300x300