Huiskamers de Pijp

Twee keer per week is er in het Huis van de Wijk De Pijp een "Huiskamer voor senioren".

Deze Huiskamer is een fijne, veilige en gezellige ontmoetingsplek voor ouderen uit de buurt. De Huiskamer wordt begeleid door Asmat Molawizadeh, professional bij Combiwel, en Corrie Boerdonk, actieve vrijwilligster. Samen met de bezoekers bedenken zij de activiteiten in de Huiskamer.

Op maandag- en woensdagmiddag bent u van harte welkom om mee te doen. Komt u een keer kijken?

 

Huiskamer op maandag van 13-15.30 uur

We drinken koffie/thee en van 13.15-14.00 uur doen we gymnastiek met sportleraar Mink.

Huiskamer op woensdag van 13-15.30 uur

We starten deze middag met een lekkere warme lunch. Na de maaltijd is er tijd voor een spelletje. Bijvoorbeeld een puzzel om onze hersenen te laten kraken, maandelijks een bingo, maar ook een potje sjoelen, rummikub of een ander spel.

Voor informatie of aanmelden: Asmat Molawizadeh,06.4152 1307 of a.molawizadeh@combiwel.nl

Huis van de Wijk de Pijp, Tweede van der Helsstraat 66, Amsterdam